×
×
×
×
  • 1
  • 2
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.10.2020 | Viewers 1,509
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pathum Thani
ปทุมธานี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง
3. มีบุคคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
7. สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควร
Job Details
รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบในการดูแลกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามอัตราที่กำหนด
2. รับผิดชอบในการดูแลจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับพนักงานใหม่ที่มีการรับเข้ามาทำงาน
3. รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลการลาประเภทต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเงินค่าจ้างประจำเดือน
4. รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ของพนักงานเพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคม
5. รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
6. ช่วยเหลือผู้จัดการแผนกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน
Welfare
สวัสดิการ
1. วันหยุดประจำสัปดาห์จำนวน 6 วันต่อเดือน
2. วันหยุดนักขัตฤกษ์จำนวน 15 วันต่อปี
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน 6 วันต่อปี
4. เงินค่าบริการ (Service Charge)
5. สิทธิประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
6. อาหารจำนวน 2 มื้อต่อวัน
7. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงาน
8. งานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพนักงาน
9. เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต (พ่อ, แม่, สามีหรือภรรยา และบุตร)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.11.2020
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.11.2020
Chef de Parties - European
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.11.2020
Cost Control Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.11.2020
IT Officer (พนักงาน IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.11.2020
Sales Online Travel Agent
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register