×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.04.2023 | Viewers 3,337
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศ/อายุ ชาย / หญิง
อายุ 18 - 30 ปี
การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์การทำงาน ด้านทำความสะอาดห้องพัก 2-3 ปี ขึ้นไป
ความรู้และทักษะ มีความรู้ด้านการปูเตียง และทำความสะอาดห้องพักเป็นอย่างดี
คุณสมบัติอื่นๆ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ดี
สามารถเข้างานเป็นกะ และมีใจรักในงานบริการ
มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ตรวจเช็คสมุดรายงาน (Log Book) และติดตามงานตามรายงานในสมุดรายงาน ( Log Book)
2. กำหนด, ควบคุมในงานทำความสะอาดห้องพัก และงานทำความสะอาดพิเศษ สำหรับพนักงานในความรับผิดชอบ
3. ตรวจเช็คความสะอาดของห้องพักของลูกค้าพร้อมให้บริการ และให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งบริเวณทางเดิน
4. ตรววจเช็คความเรียบร้อยของห้องพักลูกค้า V.I.P ให้ตรงตาม Special Request
5. ตรวจเช็คห้อง In House และห้อง Vacant ให้สะอาดเรียบร้อยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
6. แจ้งห้องที่ทำเสร็จเรียบร้อยกับ Housekeeping Clerk ทราบเพื่อส่งห้องให้ทางแผนกต้อนรับส่วนหน้าให้มีห้องเพียงพอต่อการพิจารณาในการบริการลูกค้า
7. รายงานการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (ขาด,ลา,มาสาย หรือพฤติกรรมในทางที่ไม่ดี) ต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
8. ตรวจเช็คการหมุนเวียนของ Linen บน Floor ให้มีเพียงพอที่จะใช้ Set ในห้องพักลูกค้า, Pantry, Maid Trolley
9. ตรวจเช็คและดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ Trolley, Maid Baskets ให้อยู่ในสภาพดี และเรียบร้อย เช่นเดียวกับ Guest Supplies ภายในห้องพักแขก
10. ตรวจเช็คผ้าของลูกค้า (L/D, Dry Cleaning, Pressing) ให้นำส่งไปยังแผนกซัก-รีด
11. รายงานงานของแผนกช่างที่ควรแก้ไขปรับปรุงภายในห้องพักแขกให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และติดตามงานซ้อมบำรุงนั้น
12. เขียนรายงานในสมุดรายงานอย่างถูกต้อง และ Hand Over งานค้างให้แก่รอบต่อไปติดตาม
13. เช็คการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจัดฝึกอบรมในเรื่องที่จำเป็นแก่พนักงาน
14. จัดฝึกอบรมพนักงานใหม่ในแผนกแม่บ้าน
15. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งให้คำแนะนำการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำความสะอาดห้อง และการจัดห้องให้ได้มาตราฐานที่กำหนดไว้
16. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้างานให้ตรงต่อเวลา และสวมเครื่องแบบให้ถูกต้องตามที่โรงแรมกำหนดไว้
17. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้บริการลูกค้าอย่างสุภาพ อ่อนน้อม รวมดเร็ว ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
18. มีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ใต้บังตับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งพนักงานแผนกอื่นๆ
19. รอบเช้า Hand Over งานที่ไม่เสร็จภายในรอบให้รอบบ่ายติดตามงานต่อ
20. รอบบ่าย ตรวจเช็ค R/A รอบเช้าเตรียมห้องสำหรับบริการลูกค้าที่จะเช็คอินเรียบร้อย
21. รอบดึก ตรวจเช็คสภาพกห้อง C/O และจัดเตรียมพนักงานตาม Function Room ที่ได้รับ
22. ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของโรงแรมอย่างเคร่งครัด
23. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.07.2024
Admin Officer
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2024
waiter
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
12.07.2024
General Ledger
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
12.07.2024
Public Area Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2024
AR Officer
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.07.2024
Banquet and Conventions
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.07.2024
General Cashier
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.07.2024
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.07.2024
Pay Master
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.07.2024
Human Resource Manager [ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.07.2024
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.07.2024
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.07.2024
Restaurant Cashier (แคชเชียร์ห้องอาหาร)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.06.2024
BellBoy [พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.06.2024
GL Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
19.06.2024
General Ledger
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.06.2024
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.06.2024
Restaurant Captain
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.06.2024
Hostesses
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด