×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.12.2019 | Viewers 201
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-การศึกษาระดับ ปวช. ด้านคหกรมมศาสตร์ สายอาหาร ผหรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์โรงแรมหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร 5 ปีขึ้นไปโดยดำรงตำแหน่ง Chef de Partie อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
-มีความรู้เรื่องสูตรการทำอาหารและความรู้ทั่วไปของเอเชียและตะวันตก
-ชาย / หญิง 30 ปีขึ้นไป
-มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office), และ ไหวพริบในการวิเคราะห์และความรู้ทั่วไป
-การสื่อสารภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับพื้นฐาน
-สามารถทำงานเป็นกะ, นอกเหนือเวลางาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
Job Details
รายละเอียดงาน
-ควบคุมปฏิบัติตามแผนงานประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
-สนับสนุนการปรับปรุงสูตรอาหารให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ
-ควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
-ตรวจสอบและรายงานความถูกต้องในการทำงาน
-ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานการทำงาน และกระบวนการของแผนกครัว
-สนับสนุนการค้นคิดจัดทำเมนูใหม่ตลอดจนปรับปรุงสูตรอาหารให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ
-นำวัตถุดิบที่ได้กำหนดตามมาตรฐานไว้มาใช้ประกอบอาหารให้ตรงตามสูตร
-ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพของวัตถุดิบที่มีการสั่งซื้อ
-ควบคุมการบวนการผลิตอาหาร ตรวจสอบรสชาติ การตกแต่ง- คุณภาพและปริมาณของอาหารก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
-ควบคุมและตรวจสอบการเบิก-จ่าย สั่งซื้อ และจัดเก็บวัตถุดิบต่าง ๆ
-บริหารจัดการเรื่องการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าและลดการเกิดของเสีย

Welfare
สวัสดิการ
-ของขวัญ เยี่ยมไข้ วันเกิด และพนักงานคลอดบุตร
-วันลาพักร้อน 8- 21วัน
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ ผุ้ป่วย นอกใน
-ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
-เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เงินช่วยเหลือเมื่อบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
-แจกชุดพนักงานเมื่อเริ่มงาน และแจกใหม่ทุกปี
-กิจกรรมงานเลี้ยงบริษัทประจำปี
Contact
ข้อมูลติดต่อ
K. Thata Phanadorn (Asst. Human Resources Manager)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.ghculinarycare.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
10.12.2019
พนักงานขับรถ /Driver
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.12.2019
Room Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.12.2019
Commis I (Western)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
10.12.2019
Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
10.12.2019
Chef de Partie (Thai/Halal)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.12.2019
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์นูปกรณ์ / AV Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.12.2019
Sous Chef (Thai / Halal)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2019
พนักงานเสริฟ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.12.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
10.12.2019
Demi-Chef Thai/Halal
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register