×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.10.2019 | Viewers 48
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.ตรงต่อเวลา
2.มีความอดทน
3.มีความรับผิดชอบ
4.ใช้ Ms Office ได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
งานด้านเอกสารต่างๆ
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุดพักร้อนประจำปี
- วันหยุดประจำวันเกิด
- ประกันกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- Service Charge
- Uniform
- อาหารสำหรับพนักงาน
- หยุดเดือนละ 6 วัน
- เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
- ค่าจอดรถสำหรับพนักงานที่มียานพาหนะ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Thararat Srisuriyawong (HR Officer)
372 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.akarahotel.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
09.10.2019
Purchasing Officer [พนักงานจัดซื้อ](Hotel Supplies)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.10.2019
Executive Secretary to General Manager;
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.10.2019
Asst.Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.10.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.10.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.10.2019
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
09.10.2019
Guest Relation Officer(Chinese speaking)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.10.2019
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.10.2019
Waitress / Waiter
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.10.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.10.2019
General Technician Temp.[ช่างทั่วไป]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.10.2019
Concierge & Bellboy
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.10.2019
Sales Manager (Hotel Supplies)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
09.10.2019
Doorman
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.10.2019
Laundry Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.10.2019
Front Office Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
09.10.2019
Marketing Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.10.2019
Houseman
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.10.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
09.10.2019
Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.10.2019
Hotel Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register