×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.03.2020 | Viewers 940
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Qualifications

1. เพศชาย - หญิง
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำอาหารไทย และ ยุโรป
4. มีประสบการณ์ทำงานครัวในโรงแรมมาก่อน
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
7. มีความตรงต่อเวลา
8. สามารถทำงานเป็นกะได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทย และ ยุโรป
- ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของการทำอาหารไปจนถึงการออกอาหาร
- ดูแลความเรียบร้อยของครัว
- คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม คำนวณค่าแรง รวม
ถึง การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
- ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร
- มีความรู้เรื่องอาหารแม็กซิกัน จะพิจาณาเป็นพิเศษ
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- อาหารกลางวัน
- วันหยุดพักร้อนประจำปี
- ยูนิฟอร์ม
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---