×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.01.2020 | Viewers 450
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- การศึกษาระดับ ปวส. ด้านบริหารการโรงแรม
- มีประสบการณ์ในงานอาหารและเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ชาย / หญิง 25 ปีขึ้นไป
- มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft office (Word, Excel)
- มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด ในระดับต้น
มีใจรักบริการ การแสดงออกที่เป็นมิตรต่อลูกค้า
มีวามอดทนต่อแรงกดดันในงานรูปแบบต่างๆ และสามารถทำงานเป็นกะได้
Job Details
รายละเอียดงาน
1.1 ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการบริการอาหาร เครื่องดื่มของผู้ป่วยใน และ งาน Room Service
1.2 นำทีมการเบิกจ่าย ทำความสะอาดและจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการบริการ
1.3 ตรวจสอบความพร้อมก่อนการทำงานในทุกพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การทำงานเป้นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามมาตราฐานที่กำหนด
2.1 ปฏิบัติตามแผนการบริการอาหาร และกำหนดตารางการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอน
2.2 ติดต่อและประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผน และปฏิบัติงานในการให้บริการลูกค้า
2.3 รายงานความเรียบร้อยของการบริการอาหาร ทั้งก่อน
ระหว่าง และหลังงานเลิก
2.4 รายงานผลการบริหาร จัดการ และควบคุมการดำเนินงาน
ของพนักงาน
2.5 แก้ปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์การบริการ
เฉพาะหน้า
2.6 ใช้งานระบบ POS
2.7 ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านการเงิน
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- ของขวัญ เยี่ยมไข้ วันเกิด และพนักงานคลอดบุตร
- วันลาพักร้อน 8- 21วัน
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ ผุ้ป่วย นอกใน
- ประกันชีวิต - อุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือเมื่อบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- แจกชุดพนักงานเมื่อเริ่มงาน และแจกใหม่ทุกปี
- กิจกรรมงานเลี้ยงบริษัทประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---