×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.11.2020 | Viewers 1,468
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Part-time
ล่วงเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้
4.มีความรับผิดชอบในงาน
5.ชอบดูแลต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งได้
6.รักความสะอาด
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ช่วยทำความสะอาดทุกบริเวณในสวนน้ำ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
2.ทำความสะอาด คาบาน่า และพื้นที่ของพนักงาน
3.ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
4.ทำงานตามตารางการทำงานประจำวัน ในทุกโซนที่ได้รับมอบหมาย
5.ในแต่ละโซนจะต้องมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง(ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย)
6.ตัดแต่ง กิ่งไม้
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---