×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.06.2019 | Viewers 2,906
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวัฒนา]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 22-30 ปี
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
สามารถทำงานเป็นกะได้
วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ค่าอาหารและค่าบริการ
- มีเครื่องแบบพร้อมซักรีดฟรี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
27.06.2019
Sales Coordinator [ผู้ประสานงานฝ่ายขาย]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.06.2019
Human Resource Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
27.06.2019
ช่างบำรุงรักษาอาคาร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register