×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.03.2020 | Viewers 680
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีประสบการณ์อาหารญี่ปุ่น 5 ปีขึ้นไป
อายุ 30 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์หัวหน้าครัวมาก่อน
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รู้จักการบริหารร้านอาหารขั้นพื้นฐานและปฏิบัติตามได้ดี
(FIFO, มาตรฐาน สาธารณสุข ฯลฯ)
มีความเป็นผู้นำสูง
Welfare
สวัสดิการ
ทิปรายสัปดาห์
โอที 1.5 แรง
โบนัสประจำปี
ประกันสังคม
วันหยุดพักร้อนประจำประจำปี
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---