×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.12.2019 | Viewers 642
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาการบัญชี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี (ใช้โปรแกรม Formart ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความละเอียด รอบคอบ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายได้
- จำแนกเอกสารที่ตรวจสอบกระทบยอดกับโปรแกรมแผนกต้อนรับ
- ตรวจสอบสถานะห้องพักว่ามีการบันทึกถูกต้องหรือไม่
- จัดทำรายงานสถิติด้านห้องพัก
- จัดทำรายงานสรุปรายได้ประจำวัน
- ตรวจสอบกระทบยอดเงินสดกับทางแคชเชียร์ ยอดบัญชีลูกหนี้ของฝ่าย A/R และยอด Hotel Guest กับแผนกต้อนรับ
- ตรวจสอบความถูกต้องการออก OC และ ENT
- ตรวจสอบความถูกต้องของยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่ง
- ทำการปิดบัญชีรายได้จากการขายต่างๆ ทุกสิ้นเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.05.2020
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register