×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.02.2020 | Viewers 386
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
4 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
การศึกษา ประกาศนียบัตร ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการ
-การศึกษาระดับประถมศึกษา หรือมัธยมต้น ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
-มีประสบการณ์ในงานอาหารและเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า 0-1 ปี
-ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
-มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับต้นรวมถึงมีความรู้ด้านอาหาร และเครื่องดื่ม
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-สามารถทำกะได้
Job Details
รายละเอียดงาน
1.1 ปฏิบัติตามแผนตารางการทำงานเพื่อเตรียมการสำหรับการ
1.2 รายงานความเรียบร้อยของอาหารเสิร์ฟห้องผู้ป่วย และให้บริการอาหารตามสั่งตามออเดอร์ให้ถูกต้อง และตรงเวลาทั้งก่อนและหลังเลิกงาน
1.3 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและ
เครื่องดื่ม
1.4 รายงานผลการตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในการ
ให้บริการในเสิร์ฟอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- ของขวัญ เยี่ยมไข้ วันเกิด และพนักงานคลอดบุตร
- วันลาพักร้อน 8- 21 วัน
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
- อาหารพนักงานฟรี 2 มื้อ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือเมื่อบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- แจกชุดพนักงานเมื่อเริ่มงาน และแจกใหม่ทุกปี
- กิจกรรมงานเลี้ยงบริษัทประจำปี
Contact
ข้อมูลติดต่อ
K. Thata Phanadorn (Asst. Human Resources Manager)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.ghculinarycare.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.02.2020
Commis II
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.02.2020
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
17.02.2020
พนักงานบริการเสิร์ฟอาหาร
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2020
พนักงานขับรถ /Driver
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2020
Cashier [แคชเชียร์]
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2020
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์นูปกรณ์ / AV Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.02.2020
Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.02.2020
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register