×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.06.2021 | Viewers 2,997
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
4 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ทำความสะอาดห้องพักลูกค้าที่เข้าพักกับทางโรงแรม
- เป็นพนักงานสัญญาจ้างงาน 3 เดือน
Job Details
รายละเอียดงาน
โรงแรมเข้าร่วม ASQ สำหรับลูกค้าที่เดินทางจากต่างประเทศเพื่อเข้ามากักตัว
Welfare
สวัสดิการ
8 days off per month
Uniform
Meal allowance
Group Insurance
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.06.2021
Bell Man (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.06.2021
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกช่าง
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2021
Front Office Supervisor (Night)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2021
Steward [พนักงานล้างจาน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.06.2021
Demi Chef (Cold Kitchen)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2021
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกครัว
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2021
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนก F&B
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2021
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกต้อนรับ
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register