×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.12.2018 | Viewers 6,106
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- อายุ 21 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ และ รักงานบริการ

Job Details
รายละเอียดงาน
ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของห้องแต่งตัวสมาชิกชายให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามกำหนด และคอยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่มาใช้บริการตามความเหมาะสมของจุดปฏิบัติงาน
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่ายานพาหนะ
- ค่าครองชีพ
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- ห้องพักผ่อนพนักงาน ในช่วงเวลาพัก
- การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
ฯลฯ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณยุวดี (02 652 5000 ต่อ 282)
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.rbsc.org/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
10.12.2018
Bakery Cook
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Officer (Receiving)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
ช่างไม้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
พนักงานประจำอาคาร / Foreman (house)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
กุ๊กอาหารไทย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
ผู้ช่วยกุ๊ก
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Assistant IT Manager (ERP)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
กุ๊กอาหารจีน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Busgirl and Busboy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Barboy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
พนักงานล้างจาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Supervisor (Electric)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Night Duty
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.12.2018
Supervisor (Mechanic)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register