×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.12.2019 | Viewers 254
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Primary Education
ประถมศึกษา
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. ตรวจสอบให้แน่ใจและการปฏิบัติการสื่อสารกับทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกครั้งที่อยู่ในหน้าที่
2.ห้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในระหว่างการทำงานและรายงานไปยังหัวหน้าพ่อครัว
3. สร้างเป้าหมายและระยะเวลาที่ตกลงกันโดยทั้งหมดสำหรับห้องครัว
4. ช่วยหัวหน้าพ่อครัวในการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะการผลิตในปริมาณและจำนวนของพนักงานที่จำเป็นสำหรับการทำงานประจำวัน
5. นำวัตถุดิบที่ได้กำหนดตามมาตรฐานไว้มาใช้ประกอบอาหาร
6. ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพของวัตถุดิบที่มีการสั่งซื้อ
7. ควบคุมการบวนการผลิตอาหาร ตรวจสอบรสชาติ การตกแต่งคุณภาพและปริมาณของอาหารก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
8. ควบคุมและตรวจสอบการเบิก-จ่าย สั่งซื้อ และจัดเก็บวัตถุดิบต่าง ๆ
9. บริหารจัดการเรื่องการใช้วัตถุดิบและของเน่าเสีย
10. ควบคุมกระบวนการผลิตและทำให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทกำหนด
Job Details
รายละเอียดงาน
-การศึกษาระดับ ปวส. ด้านคหกรมมศาสตร์ สายอาหาร หรือ โภชนาการ
-มีประสบการณ์โรงแรมหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร 5 ปีขึ้นไปโดยดำรงตำแหน่ง Demi Chef อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
-มีความรู้เรื่องสูตรการทำอาหารและความรู้ทั่วไปของเอเชียตะวันตก
-ชาย / หญิง 30 ปีขึ้นไป
-มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office), และ ไหวพริบในการวิเคราะห์และความรู้ทั่วไป
-การสื่อสารภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับพื้นฐาน
-สามารถทำงานเป็นกะ, นอกเหนือเวลางาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสุขภาพ ผุ้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
-ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
-ของขวัญ เยี่ยมไข้ วันเกิด และพนักงานคลอดบุตร
-วันลาพักร้อน 8- 21วัน
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
-ประกันสังคม
-เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เงินช่วยเหลือเมื่อบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
-แจกชุดพนักงานเมื่อเริ่มงาน และแจกใหม่ทุกปี
-กิจกรรมงานเลี้ยงบริษัทประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
29.07.2020
Dietitian Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register