×
×
×
×
  • 1
  • 2
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.05.2020 | Viewers 1,608
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.ชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3.มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4.มีประสบการณ์ด้านบริหารงานส่วนแม่บ้านโรงแรม 5 ปีขึ้นไป
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ดูแลควบคุมให้การดำเนินงานของแผนกแม่บ้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ควบคุมและดูแลจัดตารางปฏิบัติงานของพนักงาน
3.บริหารงานภายในส่วนแม่บ้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Welfare
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5.Service Charge
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.ค่าอาหาร
8.ชุดยูนิฟอร์ม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.10.2020
Duty Manager (ประจำสาขาโคราช)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.10.2020
Account Manager (ประจำ กทม.)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register