×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.03.2020 | Viewers 506
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-ชาย 18 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
-ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
ขยัน อดทน สู้กับงานหนักได้
สามารถทำงานลากยาวได้ (บางสันมีงานประชุม + งานเลี้ยง)
สามารถทำงานเป็นทีมได้ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการประสบการณ์ยินดีสอนงานให้
Job Details
รายละเอียดงาน
-จัดเตรียมสถานที่สำหรับงานประชุม/งานเลี้ยงที่จะเกิดขึ้น
หรือตามฟังก์ชั่นงานที่ได้รับมอบหมาย
-จัดสถานที่ให้ตรงกับที่ลูกค้าประสงค์
-มีใจรักในงานบริการเนื่องจากตำแหน่งจัดเลี้ยงต้องพบปะพูดคุยกับลูกค้าต้องเป็นคนใจเย็น
-สามารถบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
-บุคลิกภาพดี สุขภาพดี
-ทำงานเป็นทีมได้ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
-สามารถหมุนเวียนสลับกะได้
Welfare
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร
- ค่าครองชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์เครือปิ่นทอง
- กองทุนสวัสดิการพนักงาน
- ชุดฟอร์มบริษัท
- เงินสงเคราะห์การเสียชีวิต,เงินสงเคราะห์การประสบภัยพิบัติ
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ
- เงินปรับประจำปี
- เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
- เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ
- เวลาปฏิบัติงาน ในช่วงทดลองงาน 119 วัน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน(วันจันทร์-เสาร์) หากผ่านทดลองงานแล้ว ทำงานเสาร์เว้นเสาร์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---