×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.12.2021 | Viewers 3,759
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chiang Rai
เชียงราย

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. มีประสบการณ์โรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. รับมอบหมายงานประจำวันจากหัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก
2. รับทราบและทำความเข้าใจงานฟังก์ชั่น ในแต่ละวัน
3. ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจ ด้านการบริการ
4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ , ภาชนะ , เครื่องใช้ต่างๆ ให้เพียงพอต่อลูกค้าในแต่ละวัน
5. ปฎิบัติงานประจำวันดังนี้
- ปฎิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้ามอบหมายหน้าที่ให้
- ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ตกแต่งหรือจัดแจงห้องอาหาร ห้องประชุมให้ดูดี พร้อมที่จะรับใช้การบริการ
- ติดตามและดำเนินการเรื่อง อุปกรณ์ , เครื่องดื่ม , อาหาร (ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แผนกครัวในการลำเลียงอาหาร)
- ดูแลและเตรียมความพร้อมในเรื่องของ อุปกรณ์ ภาชนะ อาหาร เครื่องดื่มให้เพียงพอกับลูกค้าที่จะมาใช้บริการ
- ดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ด้านบริการให้สูงที่สุด
- ตรวจเช็ค จำนวน ผ้า ต่างๆ ในแผนกหลังจากเสร็จจากงาน และส่งซัก
- ตรวจเช็ค น้ำผลไม้ต่างๆ นม และของใช้ต่างๆ ให้เพียงพอกับลูกค้าที่จะมาใช้บริการแต่ละสัปดาห์
- กรณีที่มีงานจัดเลี้ยง พนักงานต้องสามารถ เซ็ทอัพห้องประชุม เบรก และให้บริการลูกค้าในส่วนของงานเลี้ยงได้
- พนักงานจะต้องปฎิบัติงานการบริการให้ถูกต้อง และกระตือรือร้นอยู่เสมอในการบริการ
- พนักงานต้องสามารถแก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ กรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจด้านการบริการด้านใดด้านหนึ่ง หรือ อื่นๆ
- ตรวจเช็คยอดของแตก หัก ประจำเดือน พร้อมส่งหัวหน้าแผนก
- ตรวจสอบยอดอุปกรณ์ ประจำเดือน (Check Eventary) พร้อมส่งหัวหน้าแผนก
- รายงานการทำงาน สรุปงานแต่ละวัน ให้กับหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน
6. งานประจำสัปดาห์ที่เพิ่มเติมจากงานประจำวัน
- ทำความสะอาดขัดอุปกรณ์ประเภทงาน ไม้ แอร์ และกระจกต่างๆ
- จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จจากงานฟังชั่น
7. งานประจำเดือนที่เพิ่มเติมจากงานประจำวัน และงานประจำสัปดาห์
- ตรวจสอบเช็คทรัพย์สินในแผนกทั้งหมด
- จำแนกหมวดทรัพย์สินที่ชำรุดเพื่อขาย และชำรุดส่งซ่อม
8. รายงานการทำงานแต่ละวันต่อหัวหน้าแผนก
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- Service Charge
Contact
ข้อมูลติดต่อ
นายธนกร สิงห์ไชย (Head of Human Resources)
บจก.ซีดับเบิ้ลยู ดีเวลลอปเมนท์ 390 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
เว็บไซต์ : Facebook Pages / Sann Hotel
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
29.12.2021
Waiter & Waitress & Barista & Bakery
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.12.2021
Chef de partie & Demi Chef & Commis Chef
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.12.2021
GSA & Night GSA
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register