×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.05.2021 | Viewers 2,388
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chiang Rai
เชียงราย

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
4 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
งานประจำวัน Cold Kitchen
1. เตรียมและทำอาหาร ABF ของครัวเย็นทั้งหมด และช่วยครัวร้อนในบางครั้ง เช่น การทอดไข่ แพนเค้ก เฟรนช์โทส เป็นต้น
2. เตรียมของสำหรับการเติมอาหาร ABF ของวันนั้นๆ
3. เตรียมของสำหรับ ABF ของเช้าวันถัดไป
4. ทำน้ำสมุนไพร
5. ทำ Fruit basket
6. ทำผลไม้ + ขนมหวานพนักงาน / ฟังชั่น
7. คิดคำนวณต้นทุนอาหาร , เช็คของ, สั่งของ , จัดเก็บของสดและของแห้ง
8. ดูแลความเรียบร้อยของสโตว์ , สั่งของสโตว์ , เช็คสโตว์
9. สั่งขนม Coffee Break , ช่วยจัดขนม Coffee Break
10. ช่วยทำเอกสารต่างๆ
11. ทำความสะอาดพื้นที่ครัวทั้งหมด

งานประจำวัน Hot Kitchen
1. เตรียมวัตถุดิบสำหรับ ABF
2. ทำอาหารเพื่อออก American Breakfast ช่วง 6.00 น. หรือ 6.30 น.
3. เตรียมวัตถุดิบสำหรับ Canteen รอบเช้า 7.00 น.
4. ทำอาหารพนักงานสำหรับ Canteen รอบเช้า
5. ตรวจเช็คและเติมของบนไลน์บุฟเฟต์
6. จัดทำรายการอาหาร ABF ให้สอดคล้องกับจำนวนแขกของวันถัดไป
7. เตรียมวัตถุดิบสำหรับ ABF ของวันถัดไป เช่น ผักต่างๆ และเนื้อสัตว์
8. เก็บและทำความสะอาดไลน์บุฟเฟต์ เวลา 10.30 น. หรือ 10.45 น.
9. ล้างและเก็บอุปกรณ์ทำครัวสำหรับ ABF
10. เตรียมวัตถุดิบสำหรับ Canteen รอบบ่ายและรอบดึก 12.00 น.
11. ทำอาหารพนักงานสำหรับ Canteem รอบบ่ายและรอบดึก
12. ทำความสะอาดสเตชันและพื้นที่ครัวทั้งหมด
13. จัดทำใบสั่งซื้อของสด เช่น ผักต่างๆ และเนื้อสัตว์
14. จัดทำรายงานต้นทุนอาหารประจำวัน เช่น Fruit basket , Function , ABF, Room Services , ABF Set Box , Canteen เป็นต้น
15. จัดทำและตรวจสอบใบสั่งซื้อ เอกสารและบิลเงินสดของวันก่อนหน้าเพื่อส่งฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี
16. จัดทำและตรวจสอบเอกสารสำคัญและเอกสารทั่วไปของครัวทั้งหมด
17. ทิ้งขยะของครัวทั้งหมด
18. ตรวจสอบและปิดระบบแก๊สของครัวทั้งหมด

งานประจำสัปดาห์
1. จัดทำตารางวันหยุด
2. จัดทำตางรางอาหารพนักงานสำหรับเดือนนั้นๆ
3. ตรวจเช็คก่อนจัดส่งรายงานประจำเดือน เช่น รายงานการลาหยุด เปลี่ยนวันหยุด และวันนักขัตฤกษ์
4. ตรวจเช็คจำนวนและคุณภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับครัวทั้งหมด และรายงานต่อฝ่ายบัญชี
งานประจำเดือน
1. สั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับจำนวนแขกและประเภทงาน
2. จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ ให้พร้อมก่อนวันงาน
3. ประกอบอาหารสำหรับงานฟังชัน ก่อนเวลางาน 1 ชั่วโมง
4. ดูแลและควบคุมคุณภาพและรสชาติของอาหารก่อนเสิร์ฟให้แก่ลูกค้า
5. คิดคำนวนและจัดทำรายงานต้นทุนอาหารสำหรับฟังชัน และส่งฝ่ายบัญชีในวันถัดไป
6. รายงานการทำงานแต่ละวันต่อหัวหน้าแผนก
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- Service Charge
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---