×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Sann Hotel

  Chiang Rai, Thailand   
 
 
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
22.07.2019 Hotel Manager [ผู้จัดการโรงแรม] เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
22.07.2019 Housekeeping Manager [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน] จ.เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.07.2019 Demi-Chef จ.เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.07.2019 Sales Executive จ.เชียงราย
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.07.2019 Hot Kitchen Chef de Partie จ.เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
 
 
 


 
Address
390 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
 
Location
เชียงราย
 
Contact
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
 
e-Mail
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
Telephone & Fax
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล