×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.05.2021 | Viewers 824
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chiang Rai
เชียงราย

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
A. Brief พนักงานในแผนกเกี่ยวกับงานแต่ละวัน แบ่งงานตามฟังก์ชั่น
B. กำกับดูแลการสั่งของ , วัตถุดิบ , เครื่องปรุง ทุกอย่างในแผนก
C. กำกับดูแลต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในแผนก
D. กำกับดูแล อบรม ตรวจสอบ ความสะอาด สุขอนามัย Food Hygiene พื้นที่ครัวทั้งหมด
E. อบรม ให้ตวามรู้ สอนเกี่ยวกับสูตรอาหารตามเมนูที่ขายในโรงแรม (Standard Recipe)
F. อบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับสูตรอาหาร ที่ขายทุกเมนู เมนูพิเศษต่างๆ รวมถึงการคิดคำนวณต้นทุน
G. กำกับ ดูแล ชิมรสชาดอาหารให้เป็นมาตรฐาน ก่อนออก
H. ร่วมกับแผนก FB ในการทำโปรโมชั่นอาหาร
I. สำรวจตลาดร่วมกับแผนกจัดซื้อ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา
J. คิดสูตรอาหารเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ เมนูพิเศษสำหรับเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะเมนูที่เป็น Signature ของโรงแรม

K. ประชุม วางแผนงานร่วมกับหัวหน้าแผนก ผู้จัดการ ผู้บริหาร
1. Brief พนักงานในแผนกเกี่ยวกับงานแต่ละวัน แบ่งงานตามฟังก์ชั่น
2. ควบคุมรายการสั่งของทุกรายการของแผนกครัว
3. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ เครื่องปรุง และอื่นๆ
4. ตรวจสอบรสชาติ การตกแต่งอาหาร ก่อนออกไปเสริ์ฟให้ลูกค้า
5. ตรวจเช็ครายการคงเหลือในสโตร์ คำนวณกับจำนวนลูกค้า เพื่อควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย
6. ตรวจเช็คยอดค่าใช้จ่าย Cost พร้อมทั้งส่งยอดกับทางแผนกบัญชี
7. ฝึกหัด อบรม เมนูต่างๆ ให้กับพนักงานในแผนก
8. ตรวจเช็ค ดูแลความสะอาดพื้นที่ครัวทั้งหมด
9. ตรวจเช็ค อุปกรณ์ ภาชนะ เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหมดของแผนก
10. คิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ รวมถึงโปรโมชั่นอาหารต่างๆ
11. ตรวจเช็คยอดของแตก หัก ประจำเดือน พร้อมส่งหัวหน้าแผนก
12. จัดตารางงาน จัดสรรวันหยุด วันลา ตามความเหมาะสม
13. ตรวจสอบยอดอุปกรณ์ ประจำเดือน (Check Inventory) พร้อมส่งหัวหน้าแผนก

J. ประชุม รายงาน วางแผนงานร่วมกับหัวหน้าแผนกและผู้บริหาร
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- Service Charge
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---