×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.11.2020 | Viewers 717
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Chang
เกาะช้าง

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Yes
รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- จบ ปวส. หรือ ปริญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ computer IT
- มีใจรักในงาน
- สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- มีความไฝ่เรียนรู้
- ไม่ติดคดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.พอมีความรู้ ความสามารถ ด้าน โปรแกรมหน้าฟ้อน ห้องอาหาร
2. พอมีความรู้ด้าน ความสามารถ ระบบเน็ตเวิค
3.พอมีความรู้ด้าน mikrotik, Fortinet, access point Ubiquity, Aruba
4. พอมีความรู้ด้าน cctv, nas, vmware, webmail,Express
5.พอมีความรู้ด้าน Doorlock onity, safety box, Winpac billing
6.พอมีความรู้ด้าน โปรแกรม Tigersoft fingerscan
7.พอมีความสามารถออกแบบสิ่งพิมพ์ Graphic desigh, ทำป้ายไวนิล, โปสเตอร์
ที่กล่าวมานี้ได้ชัก 2-3 ข้อ ก็รับพิจารณา เพราะสามารถเรียนรู้เพิ่มได้ทีหลังครับ
Welfare
สวัสดิการ
- หอพักพนักงาน
- อาหาร 3 มื้อ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- มีเชอร์วิสชาจ
- อื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.01.2021
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register