×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.11.2020 | Viewers 521
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
3.มีประสบการณ์ด้านงานตรวจปิดบัญชี 5 ปีขึ้นไป
4.หากมีประสบการณ์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ปิดงบการเงิน
2.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
3.ตรวจงานปิดบัญชี
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ตรวจสุขภาพประจำปี
5.สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
7.ชุดยูนิฟอร์ม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.11.2021
Technician [ช่างเทคนิค] (ประจำโรงแรม Centre Point Prime Pattaya)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.11.2021
Technician (ประจำอาคาร)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register