×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.05.2019 | Viewers 1,269
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Prachin Buri
ปราจีนบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Thai Nationality
- Both Male/Female can apply.
- Hotel industry work experience
- Bachelor degree in related field
- Proficiency in Microsoft Words, Excels, and Powerpoints
- Good interpersonal skill
Job Details
รายละเอียดงาน
- Ensures that approvals are obtained on Purchase Request from DOF and General Manager prior to activating any purchase.
- Plans purchasing visits in an order and productive manner. Ensure that "Letter of Credit" is processed in time for any foreign purchase with adequate Insurance Cover and Co-ordinate with DOF and General Manager.
- Tries to maintain a reasonable Par Stock Level for every item to avoid Stock-Out and Excess Stock in stores, unless for some items with import restrictions.
- Ensures that 30 days credit limit is obtained from every supplier and avoid too much of money being tied down with sores inventories.
Welfare
สวัสดิการ
Employee Accommodation will be provided to selected candidates who are non-residence of Prachinburi Province
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.07.2019
IT SUPERVISOR
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
11.07.2019
Thai Cook
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.07.2019
ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
04.07.2019
Chief Engineer [หัวหน้าแผนกช่าง]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
27.06.2019
HR and Training Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.06.2019
Account Payable Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register