×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.01.2021 | Viewers 926
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ซื่อสัตย์ และเสียสละ
- มีความสามารถในการสื่อสารให้เข้าใจง่าย
- ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดีและมีความอดทน
- มีไหวพริบและรอบคอบ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง
- มีทักษะในการดูแลลูกค้าทั้งแบบตะวันตกและเอเชีย
- รักษาความสะอาดให้เป็นแบบอย่าง
- มีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ห้องอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรงต่อเวลา อย่างสม่ำเสมอ
- สามารถทำงานเป็นกะและในวันหยุดนักขัตตฤกษ์ได้

Job Details
รายละเอียดงาน
- ควบคุมการทำงานภายในแผนก รวมไปถึงมาตรฐาน และอุปกรณ์ของการทำความสะอาดให้ถูกต้องครบถ้วน รับผิดชอบในส่วน การทำความสะอาด ของห้องน้ำ พื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เรียนรู้รูปแบบการให้บริการ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เรียนรู้การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
- ใส่ใจให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด
- วางแบบแผนเพื่อดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
Welfare
สวัสดิการ
- เซอร์วิสชาร์จทันทีที่เริ่มงาน 2,000 บาท
- ค่าอาหารวันละ 60 บาท (จ่ายเฉพาะวันที่มาปฏิบัติงาน)
- สวัสดิการอื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---