×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.12.2020 | Viewers 421
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Contact
ข้อมูลติดต่อ
HRM (็HR & Training Manager)
99 Kamphaeng Phet 6 Road, Talad - Bangkhen,Laksi, Bangkok, Thailand 10210 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.miraclegrandhotel.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
30.12.2020
HR Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Assistant Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
HR Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Purchasing Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Housekeeping Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Laundry Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Restuarant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Executive Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Chinese Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Japanese Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Pastry Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Bakery Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Assistant Director of Sales and Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Sales & Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Marketing Communications Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Public Relation Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Director of Revenue
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Reservation Manager (ผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Security Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Director of Room
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Night Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Bell Captains (หัวหน้าพนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Credit Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Chief Account
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Director of Food & Beverage
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Director of Operation
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Executive Assistant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
General Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.12.2020
Butcher Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register