×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.11.2019 | Viewers 5,633
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานระดับพื้นฐานได้
- ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- มีความรู้เกี่ยวกับภาชนะต่างๆ ที่ใช้ใส่อาหาร
- รู้วิธีการทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสถานที่ต่างๆ ในบริเวณครัว
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีต่างๆ เบื้องต้น ที่ใช้ทำความสะอาดบริเวณและอุปกรณ์ต่างๆ ในครัว
- สามารถควบคุมดูแลสต๊อค การเบิกจ่ายอุปกรณ์ ภาชนะ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในครัว
- สามารถดูแล ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสมารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
28.01.2020
Barboy (บาร์บอย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
พนักงานเสริฟ
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
Identity Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
กุ๊กอาหารจีน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
Night Duty
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
Busgirl and Busboy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
Purchasing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
Officer (Kitchen)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
พนักงานล้างจาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.01.2020
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register