×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.06.2021 | Viewers 1,648
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ, การตลาดดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล 5 ปีขึ้นไป
- มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- สามารถรับวัฒนธรรมองค์กร และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ได้
- สามารถควบคุม บริหาร จัดการงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ทุ่มเท่ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะภาษาอังกฤษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- วางแผนและกำหนดงานด้านการขาย การส่งเสริมการขาย ที่สอดรับกับเป้าหมายหน่วยงานและเป้าหมายองค์กร
- วางแผนการใช้สื่อ Social Network ทุกช่องทางให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า รวมถึงกำหนดรูปแบบของสื่อที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้อย่างเหมาะสม
- วางแผนและควบคุมการสื่อสารการตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ของสินค้าและบริการ
- ติดต่อประสานงาน เพื่อการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีกับสื่อในทุกช่องทาง
- การจัดการช่องทางการขายต่าง ๆ เช่น Website, Facebook, Line, Marketplace
- ดู Content ทางออนไลน์ เช่น Promotion, Activity, PR, Artwork, การเขียนบทความ
- ปฎิบัติงานด้านธุรกิจโรงแรม Catering ร้านอาหาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- เซอร์วิสชาร์ต
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม / ประกันสุขภาพ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดในวันเกิด
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน / ปี
- งานสังสรรค์ประจำปี
- โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบกิจการ )
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Apichart Rungsang (Human Resources Manager)
135/6 Soi soonvijal 14 New Petchburi Rd., Bangkapi Huay-Khang Bangkok 10310 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.royalsuite-bkk.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.06.2021
Digital Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2021
Graphic Design
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
07.06.2021
Florist (พนักงานจัดดอกไม้)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
07.06.2021
Security Supervisor [หัวหน้ารักษาความปลอดภัย]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register