×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.09.2021 | Viewers 3,464
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตประเวศ]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
*** มีใบขับขี่ประเภท2 ***
- ชาย หรือ หญิง อายุ 20-40 ปี ขึ้นไป
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงปริญญาตรี
- ประสบการณ์การทำงานขับรถ 1 ปีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
- มีประสบการณ์ด้านงานสโตร์และขนส่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Details
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบในการขับรถและขนถ่ายสินค้าไปยังสถานที่รับสินค้า
- ตรงต่อเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษารถขนส่งประจำวัน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
- ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานรวมถึง HACCP และ GMP
- แจ้งให้ทางหัวหน้าทราบหากพบความผิดปกติใด ๆ ระหว่างกระบวนการทำงานประจำวัน
- ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆและนำมาพัฒนาให้กับตนเองและทีมงานได้อย่างต่อเนื่อง
Welfare
สวัสดิการ
-ชุดพนักงานพร้อมบริหารซักรีด
-ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน
-ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-สหกรณ์ออมทรัพย์
-เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน เยี่ยมไข้ ของขวัญพนักงาน คลอดบุตร บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
-วันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามประกาศบริษัทฯ)
-วันลาพักร้อน 8-21 วัน (ตามอายุงาน)
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---