×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.05.2021 | Viewers 1,376
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.06.2021
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Sales Manager (OTA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Room Maid
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Outlet Manager (ห้องอาหารจีน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Food and Beverage Clerk
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
No.2 Barbecue (ครัวจีน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Security Guard
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.06.2021
Senior Human Resources Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.06.2021
Human Resource Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register