×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.06.2021 | Viewers 948
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Have worked in the hospitality for at least one year
- Can communicate in English
- Have driving license.
Job Details
รายละเอียดงาน
1.To report for duty on time in full uniform. Always maintain a smart and friendly appearance.
ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาในเครื่องแบบพนักงานที่ถูกต้อง และรักษาภาพลักษณ์อันชาญฉลาดและเป็นมิตร

2.To greet and welcome guests to the hotel in the most friendly and courteous manner.
ต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักอย่างเป็นมิตรและสุภาพที่สุด

3.To bid farewell to all guests upon departure.
อำลาลูกค้าทุกท่านเมื่อออกจากโรงแรม

4.To open the car doors for all guests arriving and leaving the hotel.
เปิดประตูรถยนต์สำหรับลูกค้าทุกคนที่เดินทางมาถึงและออกจากโรงแรม

5.To call for taxis whenever guests request and assist guests by telling the taxi driver where to go whenever necessary.
ติดต่อแท็กซี่ตามที่ลูกค้าร้องขอ และช่วยเหลือลูกค้าโดยแจ้งจุดหมายปลายทางที่จะไปในกรณีจำเป็น

6.To assist loading and unloading of baggage.
ช่วยในการขนถ่ายสัมภาระของลูกค้า

7.To arrange and assist for baggage to be transported into the lobby.
จัดเตรียมและช่วยเหลือขนสัมภาระไปยังล็อบบี้

8.To maintain the entrance in a neat and orderly manner.
รักษาทางเข้าออกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

9.To assist guests by giving information when required.
ให้ข้อมูลลูกค้าตามที่ร้องขอ

10.To give assistance to handicapped guests.
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ

11.To liaise with the limousine drivers when a limousine has been booked for a guest.
ติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถเมื่อจองรถลีมูซีนสำหรับลูกค้า

12.To maintain an excellent standard of grooming and personal hygiene.
รักษามาตรฐานการแต่งกายและสุขอนามัยส่วนบุคคล

13.To attend meetings and training programmes.
เข้าร่วมการประชุมและแผนการฝึกอบรม

14.To perform any other duties as may be directed from time to time.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่อาจได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว

15.To be knowledgeable of hotel, general information of Bangkok and surrounding areas for providing information and giving directions
มีความรู้เกี่ยวกับโรงแรม ข้อมูลทั่วไปของกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ข้อมูลและให้เส้นทาง

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
02.08.2021
Administrative Officer at Somerset Maison Asoke Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Security Officer (Somerset Ekamai)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Guest Service Officer (Sanofi @Four Seasons Place)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Housekeeping Attendant (Sanofi @Four Seasons Place)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Technician (Sanofi @Four Seasons Place)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Housekeeping Supervisor (Sanofi @Four Seasons Place)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Assistant Engineering Manager (Somerset Maison Asoke)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Guest Service Supervisor - Japanese Speaking (Somerset Rama 9 Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Technician (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Senior Guest Service Supervisor (Sanofi @Four Seasons Place)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Sukhumvit Thonglor)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Technician (Somerset Maison Asoke)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Bellman/Driver (Somerset Thonglor)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Security Officer (พนักงานรายวัน)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Business Development Director
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Accounting Officer (Ascott Sathorn)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Guest Service Officer (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
General Manager / Area Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Room Attendant (Temporary) - ซัมเมอร์เซ็ต ฮาร์เบอร์วิว ศรีราชา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Housekeeping Officer (Somerset Ekamai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Guest Service Supervisor - Chinese Speaking (Somerset Rama 9 Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Duty Manager - Chinese/Japanese Speaking (Somerset Rama 9 Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2021
Finance & Accounting Supervisor / Officer (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register