×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.08.2021 | Viewers 1,102
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- อาหาร 3 มื้อ/วันทำงาน
- ชุดพนักงาน ฟรี
- บริการรถรับ-ส่ง ฟรี
- การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่คลินิกในโรงแรม ฟรี
- กิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี
- หอพักพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---