×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.09.2021 | Viewers 763
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวัฒนา]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. Diploma in a related field
ประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. At least 3 years relevant work experience, at least 1 years in the hospitality industry in a supervisory position.
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีและอย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่งหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการบริการ
3. Good written and verbal communication in the English Language,
สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
4. Ability to maintain and repair relevant machinery.
ความสามารถในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
5. Knowledge of functions of relevant technical systems and associated equipment and operational procedures.
ความรู้ในระบบเทคนิคที่เกี่ยวข้องรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. Good supervisory skills.
ทักษะการบริหารจัดการที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
The Engineering Supervisor is responsible for supervising the day-to-day operation, maintenance and repair of all technical problems within the Property and assisting of the Technicians to carry out the difficult assignments in assigned shift.
หัวหน้างานแผนกวิศวกรรมรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมปัญหาทางเทคนิคทั้งหมดภายในโรงแรม และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เทคนิคในการทำงานที่ยากตามที่ได้รับมอบหมาย

1. Oversees the operation of all relevant technical systems and regular inspection of plants & other technical operation.
กำกับดูแลระบบเทคนิคที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและการตรวจสอบอาคารและการดำเนินงานด้านเทคนิคอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ
2. Ensures that the preventive maintenance program is implemented according to schedule.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นไปตามกำหนดเวลา
3. Recommends any adjustment/modification regarding the system to achieve improvement.
แนะนำการปรับเปลี่ยน/การดัดแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
4. Works out a systematic maintenance plan.
ปฏิบัติงานตามแผนการบำรุงรักษาที่วางไว้
5. Provides support for advertising & promotion events.
ให้การสนับสนุนสำหรับการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
6. Supervises team of technicians in specialized areas.
ดูแลทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคในพื้นที่ที่กำหนด
7. Initiates and plans major repairs and modification works and other programs to improve performance of common services.
ริเริ่มและวางแผนการซ่อมแซมที่สำคัญและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและแผนงานอื่นๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
8. Ensure efficient installation, maintenance and overhauls.
มั่นใจว่าการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการปรับปรุงมีประสิทธิภาพ
9. Execute program of Energy Conservation.
แก้ไขแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
10. Resolves emergency breakdowns within assigned shift.
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในช่วงเวลาการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
11. Contributes to effective internal control system.
สร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
12. Resolve problems concerning assigned area of specific technical responsibilities.
แก้ไขปัญหาเทคนิคเฉพาะทางที่ได้รับมอบหมาย
13. Makes recommendation for any adjustment / modification regarding to the system improvement as necessary.
ให้คำแนะนำสำหรับการปรับเปลี่ยน / ดัดแปลงใดๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบตามความจำเป็น
14. Ensure pool chemical level is in accordance with legislative requirements, is vacuumed and surrounding area maintained to standards established
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับสารเคมีในสระว่ายน้ำเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายมีการดูดฝุ่นและดูแลพื้นที่โดยรอบตามมาตรฐาน
15. Handle duty as an Emergency Response team during fire, Bomb-threats and any Emergency case in the property.
ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่างเกิดเพลิงไหม้ภัยคุกคามจากระเบิดและกรณีฉุกเฉินใด ๆ ในทรัพย์สิน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.10.2021
Control Assurance Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.10.2021
Urgent! Technician [Somerset Sukhumvit Thonglor]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.10.2021
Accounting and Finance Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.10.2021
Guest Service Supervisor - Chinese Speaking (Somerset Rama 9 Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.10.2021
Guest Service Officer (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.10.2021
Assistant Engineering Manager (Somerset Park Suanplu Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.10.2021
Resident Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.10.2021
Engineering Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.10.2021
Senior or Business Development Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.10.2021
นักศึกษาฝึกงาน แผนกการขายและการตลาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.10.2021
Assistant Human Resources Manager (Recruitment)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.10.2021
Room Attendant (Temporary) - ซัมเมอร์เซ็ต ฮาร์เบอร์วิว ศรีราชา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.09.2021
Technician at Citadines Sukhumvit Soi 8
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
28.09.2021
Senior Guest Services Manager (Somerset Rama 9 Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register