×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.07.2021 | Viewers 644
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
KNOWLEDGE, SKILLS, AND ABILITIES:
1.Fair knowledge of F&B operation.
2.Good verbal communication skills.
3.Should be presentable.
4.Ability to work in a rotational shift as per the demand of the operation.
Job Details
รายละเอียดงาน
DUTIES & RESPONSIBILITIES:
1.To execute all mise-en-place duties and responsibilities as directed on time, according to the predetermined standards.
2.To engage in beverage preparation and service delivery as per the predetermined standards and sequence.
3.To have a thorough knowledge of the drink list and wine list and to be able to respond to guest inquiries.
4.To ensure that guests expectations are met or exceeded by providing an efficient, friendly and attentive service.
5.Liaises with stewarding and housekeeping in operational matters to ensure the operation run smoothly.
6.Maximizes revenue in the outlet by implementing up-selling procedures.
7.Maintains beverage par stocks and places orders accordingly.
8.Helps maintain the outlet in top physical condition by reporting any engineering or housekeeping defects to supervisors.
9.Helps maintain standards of cleanliness by carrying out front and back of house cleaning duties as directed.
10.Handles customer standards of cleanliness by carrying out front and back of house cleaning duties as directed.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
02.08.2021
Assistant Chief Accountant [ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี] Based BKK
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register