×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.06.2021 | Viewers 254
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศหญิง
มีประสบการณ์ด้านงานขายห้องพักโรงแรมและ ประชุม สัมมนา
อย่างน้อย1-2 ปี
ทำการตลาดออนไลน์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคคลิกภาพดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที และมีใจรักงานบริการ
คนรุ่นใหม่ รักความก้าวหน้า
Job Details
รายละเอียดงาน
หาลูกค้า ห้องพัก ห้องประชุม ห้องสัมมนา ทั้งในพื่้นที่และนอกพื้่นที่
ทำการตลาด
ตรวจเยี่ยมลูกค้า สำรวจตลาด หาลูกค้ากลุ่มใหม่อยู่เสมอ
สรุป ข้อมูลลูกค้าทุกสัปดาห์
ทำแผนการออกตลาด
ดูแลประสานงาน แก้ไขปัญหา ต่างๆ
Welfare
สวัสดิการ
ประกันสังคม
อาหาร 2 มื้อ
งานเลี้ยงประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน)

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---