×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.07.2021 | Viewers 531
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh samed
เกาะเสม็ด

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- อายุ 24-40 ปี
- การศึกษาระดับปวส. หรือ ปริญญาตรี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
-มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
-มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังแผนกต่างๆ
- ควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
-ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสิ่งของในคลังสินค้า
-จัดเรียงและจัดของ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
-ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งของเข้าออกรีสอร์ท
-จัดทำรายงานสต๊อค รายวัน รายเดือน สรุปยอดสิ้นเดือน รวมถึงการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง นำส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการดำเนินคงคลังและการจัดส่งให้ครบถ้วนถูกต้อง
-ดูแลการบันทึกและจัดทำรายงานข้อมูลคงคลังและการจัดส่งได้อย่างครบถ้วนถูกต้องงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาวางแผนการ
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังผ่านโปร
- ชุดฟอร์มพนักงาน และบริการซักรีด ชุดพนักงาน
- อาหาร 3 มื้อ
- ที่พัก
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
16.09.2021
Assistant Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.09.2021
Assistant Human Resources Manager(ปารดี รีสอร์ท)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register