×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.08.2021 | Viewers 626
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. มีประสบการณ์ ด้านงานแอร์โดยเฉพาะ
2. สามารถเข้างานเป็นกะได้
3. ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งานใหม่
4. สามารถเริ่มงานได้ทันที
5. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

หากเคยทำงานในโรงแรมที่เป็น ASQ หรือ Hospitel มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Welfare
สวัสดิการ
1.เงินค่าบริการ (Service Charge)
2.โบนัส
3.ปรับเงินเดือนประจำปี
4.อาหาร 2 มื้อต่อวัน
5.เครื่องแบบพนักงาน พร้อมซักรีด
6.วันหยุดนักขัตฤกษ์
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ลาคลอดได้ 98 วัน (ตามกฏหมายกำหนด)
9.ลากิจได้ 7 วันทำงาน
10. ลาเนื่องจากบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตได้ 4 วันทำงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
11.ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ 15 วันทำงาน
12.ตรวจสุขภาพประจำปี
13.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
14.ประกันชีวิตหมู่และประกันสุขภาพ
15.กิจกรรมวันเกิดพนักงานประจำเดือน พร้อมของขวัญวันเกิด
16. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
17.กิจกรรมนอกสถานที่
18.พนักงานดีเด่นประจำเดือน และพนักงานดีเด่นประจำปี
19.เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
20.เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ
21.เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
22.เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
23.เงินช่วยเหลือกรณีทำฟัน
24.เงินกู้ยืมฉุกเฉิน โดย ไม่มีดอกเบี้ย
25.สิทธิพักโรงแรมในเครือราคาพนักงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---