×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.07.2021 | Viewers 259
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
4 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. มีประสบการณ์ทำห้องพักงานด้านโรงแรม
2. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
3. ผ่านการอบรมด้านการทำห้องพักที่เป็น ASQ
3. เคยผ่านโรงแรมที่เป็น ASQ หรือ Hospitel มาก่อนจะพิจารณาทันที
4. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ทำความสะอาดห้องพัก
2.ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป
3. อัตราค่าจ้าง วันละ 500 บาท
Welfare
สวัสดิการ
1.อาหาร 2 มื้อต่อวัน
2.เครื่องแบบพนักงาน พร้อมซักรีด
3.วันหยุดนักขัตฤกษ์
4.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---