×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.08.2021 | Viewers 500
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. Training Certificates in a related field
ใบรับรองการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. At least 2 years relevant work experience
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
3. Conversant in the English Language.
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. Knowledge of functions of relevant technical systems and associated equipment and operational procedures.
ความรู้ในระบบเทคนิคที่เกี่ยวข้องรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. Ability to maintain and repair relevant machinery.
ความสามารถในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
Job Details
รายละเอียดงาน
The Technician ensures the equipment is in normal operating condition at all time. The Technician follows up on works in assigned shift and assists the Supervisors in carrying out all assigned work during a shift
เจ้าหน้าที่เทคนิคต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพการทำงานปกติตลอดเวลา เจ้าหน้าที่เทคนิคติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและช่วยหัวหน้างานในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดในระหว่างเวลาการทำงาน

Note: This JD applies to Technician, Electrician, and Plumbing & Drainage Technician.
หมายเหตุ: รายละเอียดนี้ใช้กับเจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ประปา

1. Follows up on work orders from various department.
ติดตามคำสั่งงานจากแผนกต่าง ๆ
2. Inspects and checks all plants under the instruction of their direct Supervisors
ตรวจสอบอาคารทั้งหมดภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างานโดยตรง
3. Coordinates with other staff where necessary
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามความจำเป็น
4. Ensures that energy conservation program is strictly adhered to
มั่นใจว่าแผนงานอนุรักษ์พลังงานได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.09.2021
Engineer Officer (Somerset Park Suanplu)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.09.2021
Accounting Officer (AR) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Security Officer (The Park at Em District)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Account Payable Supervisor (Somerset Rama 9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Urgent! Technician [Somerset Sukhumvit Thonglor]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Ekamai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.08.2021
Assistant Sales Manager or Sales Manager for Cluster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.08.2021
Engineering Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register