×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.08.2021 | Viewers 485
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวัฒนา]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. High school
โรงเรียนมัธยม
2. Have worked for similar position in the hospitality for at least one year.
เคยทำงานในตำแหน่งที่คล้ายกันในการต้อนรับอย่างน้อยหนึ่งปี
3. Good written and verbal communication in the English Language
สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
The Doorman performs the duties of a driver/ airport representative.
พนักงานเปิดประตูปฏิบัติหน้าที่ขับรถและรับส่งลูกค้าที่สนามบิน

1. Reports directly to the Guest Services Supervisor and coordinates with GREs.
รายงานโดยตรงไปยังหัวหน้าแผนกต้อนรับและประสานงานกับแผนกลูกค้าสัมพันธ์
2. Plots all car bookings for transfer-in and transfer-out in the transportation logbook.
บันทึกการจองรถทั้งหมดสำหรับการบริการรถรับส่งทั้งขาเข้าและขาออกในสมุดบันทึก
3. Performs errands outside the property.
ปฏิบัติหน้าที่ภายนอกโรงแรม
4. Maintains company cars in tip-top condition.
บำรุงรักษารถยนต์ของบริษัทให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
5. Monitors and completes company vehicle maintenance program.
ตรวจสอบและดำเนินแผนการบำรุงรักษารถยนต์ของบริษัทเสร็จสิ้นสมบูรณ์
6. Ensures best deals are used for vehicle maintenance.
มั่นใจว่าข้อตกลงในการบำรุงรักษารถยนต์ของบริษัทคือข้อตกลงทีดีที่สุด
7. Performs Airport Representative duties.
ปฏิบัติหน้าที่รับส่งลูกค้าที่สนามบิน
8. Performs collection duties.
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รวบรวมและดูแลลูกค้าที่ใช้บริการรถของบริษัท
9. Acts as a Tour Guide for hotel guests.
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำเที่ยวสำหรับลูกค้าของโรงแรม
10. Performs Valet Parking duties if needed.
ปฏิบัติหน้าที่รับจอดรถหากจำเป็น
11. Performs other duties that may be assigned from time to time.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่อาจได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.09.2021
Engineer Officer (Somerset Park Suanplu)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.09.2021
Accounting Officer (AR) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Security Officer (The Park at Em District)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Account Payable Supervisor (Somerset Rama 9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Urgent! Technician [Somerset Sukhumvit Thonglor]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Ekamai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.08.2021
Assistant Sales Manager or Sales Manager for Cluster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.08.2021
Engineering Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register