×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.08.2021 | Viewers 283
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Training Certificates in a related field.
ใบรับรองการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- At least 2 years relevant work experience.
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2

- Conversant in the English Language.
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

- Knowledge of functions of relevant technical systems and associated equipment and operational procedures.
ความรู้เกี่ยวกับระบบทางเทคนิคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- Ability to maintain and repair relevant machinery.
ความสามารถในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง


Job Details
รายละเอียดงาน
1.To carry out maintenance work on electrical, air-conditioning equipment, refrigerating equipment, ventilation system, mechanical equipment, and pump system etc.
ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ เครื่องทำความเย็น ระบบระบายอากาศ อุปกรณ์เครื่องกล และระบบปั๊ม เป็นต้น

2.Perform preventive maintenance work as per schedule on electrical, air-conditioning, refrigerating equipment, ventilation system and mechanical equipment.
ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามกำหนดการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ทำความเย็น ระบบระบายอากาศ และอุปกรณ์เครื่องกล

3.Attend to emergency breakdown of electrical, air-conditioning, refrigerating equipment, ventilation system and mechanical equipment immediately upon receipt of information prior to maintenance work order
เข้าตรวจสอบกรณีฉุกเฉินของระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ทำความเย็น ระบบระบายอากาศ และอุปกรณ์เครื่องกลทันทีที่ได้รับใบสั่งงานซ่อมบำรุง

4.To carry out routine and non-routine inspection on electrical, air-conditioning, refrigerating equipment, ventilation system, water tank, pumps and mechanical equipment etc.
ดำเนินการตรวจสอบตามปกติและพิเศษเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ทำความเย็น ระบบระบายอากาศ ถังเก็บน้ำ ปั๊ม และอุปกรณ์เครื่องกล เป็นต้น

5.Carries out maintenance work for repair of electrical, air-conditioning, fridge, oven, cooker-hood, heat machine, plumbing and sanitation, fire protection and other.
ดำเนินงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เตาอบ เครื่องดูดควัน เครื่องทำความร้อน ประปาและสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย และอื่นๆ

6.Maintain inventory control for cost effective operation.
ดูแลการควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อการดำเนินงานที่คุ้มค่า

7.Coordinate special project as directed by manager/ supervisor.
ประสานงานโครงการพิเศษตามคำสั่งของผู้จัดการ/หัวหน้างาน

8.Assist in monitoring all work being performed by outsource contractors.
ช่วยตรวจสอบงานทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้รับเหมาภายนอก

9.To assist in the set up for function which include lighting, pa system, audio visual system.
ช่วยในการตั้งค่าการทำงาน ได้แก่ ระบบไฟ ระบบขยายเสียง ระบบภาพและเสียง

10.Technician is required to respond to call at all time.
ช่างเทคนิคต้องรับโทรศัพท์ตลอดเวลา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.09.2021
Engineer Officer (Somerset Park Suanplu)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.09.2021
Accounting Officer (AR) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Security Officer (The Park at Em District)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Account Payable Supervisor (Somerset Rama 9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Urgent! Technician [Somerset Sukhumvit Thonglor]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Ekamai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.08.2021
Assistant Sales Manager or Sales Manager for Cluster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.08.2021
Engineering Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register