×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.08.2021 | Viewers 135
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 25 years old
อายุไม่เกิน 25 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
Yes
รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงแรม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และโปรแกรมต่างๆ ได้ดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
- จัดทำเอกสารการประชุม รายงานประจำเดือน และเอกสรต่างๆ
- ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
อาหารพนักงานวันละ 2 มื้อ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---