×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.09.2021 | Viewers 662
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chiang Rai
เชียงราย

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
Job Details
รายละเอียดงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ควบคุมการรับเงินสดและเช็คโดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร
2.ควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็ค รวมทั้งเงินสดย่อย โดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
3.จัดลำดับการเบิกจ่ายเงิน โดยตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามวันที่กำหนด
4.บริหารเงินหมุนเวียน โดยรวบรวมข้อมูลเงินเข้า-ออก วิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัท
5.รับผิดชอบรวบรวมและพัฒนารายงานการเงินที่มีคุณภาพให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขขององค์กร
6.ทำให้แน่ใจว่ามีแผนการเงิน (รวมถึงเรื่องการตรวจสอบ) ของโครงการ และแผนฯ ได้นำมาปฏิบัติพร้อมปรับปรุงอยู่เสมอ
7.ช่วยเหลือทีม หาหนทางแก้ไขปัญหา (หากมี) ร่วมกับผู้จัดการโครงการและทีม
8.ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และการเงินในการทำงาน
9.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- Service Charge
Contact
ข้อมูลติดต่อ
นายธนกร สิงห์ไชย (Head of Human Resources)
บจก.ซีดับเบิ้ลยู ดีเวลลอปเมนท์ 390 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
เว็บไซต์ : Facebook Pages / Sann Hotel
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.09.2021
เจ้าหน้าที่การเงิน จ.เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2021
Waiter/Waitress จ.เชียงราย
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.09.2021
Bakery Chef จ.เชียงราย
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register