×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.05.2022 | Viewers 834
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
Yes
รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ทัศนคติดี คิดบวก กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้และเปิดรับความคิดเห็นของทีม
- มีใจรักในงานบริการ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
- กล้าแสดงความคิดเห็นในทางที่ดีและสร้างสรรค์
- มีจิตใจสาธารณะพร้อมช่วยเหลืองานส่วนรวม
- รักการทำงานเป็นทีม
- มีประสบการณ์ทำความสะอาดห้องพักโรงแรม
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำความสะอาดห้องพัก ให้สะอาดเรียบร้อยตรงตามมาตรฐานและทันเวลาที่กำหนด
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- อาหารพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- วันพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดตามประเพณี
- วันลากิจ
- Service Charge
- ฺBonus
- วันหยุด 1 วัน / สัปดาห์
- ท่องเที่ยวประจำปี / งานเลี้ยงประจำปี
- ที่พักฟรี

**ตามเงื่อนไขบริษัท**
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Jidanun (MANAGER)
37 ซอย เพชรบุรี15 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : -
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.05.2022
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.05.2022
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.05.2022
Guest Service Agent [GSA]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.05.2022
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ / Purchasing Admin Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register