×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.12.2021 | Viewers 370
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
1. Oversees the operation of all relevant technical systems and regular inspection of plants & other technical operation.
กำกับดูแลระบบเทคนิคที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและการตรวจสอบอาคารและการดำเนินงานด้านเทคนิคอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ
2. Ensures that the preventive maintenance programme is implemented according to schedule.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นไปตามกำหนดเวลา
3. Recommends any adjustment/modification regarding the system to achieve improvement.
แนะนำการปรับเปลี่ยน/การดัดแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
4. Works out a systematic maintenance plan.
ปฏิบัติงานตามแผนการบำรุงรักษาที่วางไว้
5. Provides support for advertising & promotion events.
ให้การสนับสนุนสำหรับการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
6. Supervises team of technicians in specialized areas.
ดูแลทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคในพื้นที่ที่กำหนด
7. Initiates and plans major repairs and modification works and other programmes to improve performance of common services.
ริเริ่มและวางแผนการซ่อมแซมที่สำคัญและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและแผนงานอื่นๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
8. Ensure efficient installation, maintenance and overhauls.
มั่นใจว่าการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการปรับปรุงมีประสิทธิภาพ
9. Excuses program of Energy Conservation.
แก้ไขแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
10. Resolves emergency breakdowns within assigned shift.
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในช่วงเวลาการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
11. Contributes to effective internal control system.
สร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
12. Resolve problems concerning assigned area of specific technical responsibilities.
แก้ไขปัญหาเทคนิคเฉพาะทางที่ได้รับมอบหมาย
13. Makes recommendation for any adjustment / modification regarding to the system improvement as necessary.
ให้คำแนะนำสำหรับการปรับเปลี่ยน / ดัดแปลงใดๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบตามความจำเป็น
14. Control of the import and orderliness of the device store.
ดูแล การนำจ่าย - รับเข้า และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ สโตร์จัดเก็บอุปกรณ์.
15. Maintain, monitor and store documents with other relevant agencies. To make the engineering system work efficiently
ดูแล ติดตาม และ จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ต่างๆกับ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานระบบวิศวกรรม ทำงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.01.2022
Procurement Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Carpenter @Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Accounting and Finance Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Room Attendant at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Carpenter (Contract 3 เดือน) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Bellman at Somerset Ekamai Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Finance and Accounting Manager at Ascott Thonglor Bangkok (Pre-opening)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Technician [ช่างเทคนิค] at Somerset Park Suanplu Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Procurement Officer | พนักงานจัดซื้อ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Accounting and Finance Supervisor at Somerset Harbourview Sri Racha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register