×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.12.2021 | Viewers 208
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. Secondary school certificate
ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษา
2. 2 years' experience as a Room Attendant
ประสบการณ์ 2 ปีในตำแหน่งแม่บ้าน
3. Spoken English
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
Job Details
รายละเอียดงาน
The Housemaid performs any combination of light cleaning duties to maintain Property, in a clean and orderly manner for occupancy.
พนักงานดูแลห้องพักมีหน้าที่ทำความสะอาดและรักษาทรัพย์สินให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับการเข้าพัก

1. Is responsible for cleaning an allocated number of service apartments set by the supervisor according to working procedures.
มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดห้องพักตามจำนวนที่หัวหน้างานกำหนดและขั้นตอนการปฏิบิติงาน
2. Moves and arranges furniture, changing of linens, polishes metalwork and vacuuming.
ย้ายและจัดเฟอร์นิเจอร์ เปลี่ยนผ้า ขัดโลหะ และดูดฝุ่น
3. Replenishes supplies, such as drinking glasses, writing supplies, and bathroom items.
เติมสิ่งของต่างๆ เช่น แก้วน้ำ อุปกรณ์การเขียน และของใช้ในห้องน้ำ
4. Empties wastebaskets, ashtrays.
เทขยะ ทิ้งที่เขี่ยบุหรี่
5. Cleans window, door panels, and sills.
ทำความสะอาดหน้าต่าง บานประตู และธรณีประตู
6. Ensures all cleaning equipment and electrical equipment are in good working condition.
มั่นใจว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. Reports to supervisor for any loss and damage to linen, furniture, fixtures and equipment.
รายงานผู้บังคับบัญชาสำหรับการสูญหายและความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวกับผ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์
8. Updates status of rooms.
แจ้งสถานะของห้อง
9. Delivers items such as ironing boards and rollaway beds as requested by guests.
บริการสิ่งของต่างๆ เช่น โต๊ะรีดผ้าและเตียงเสริมตามที่ลูกค้าร้องขอ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.01.2022
Procurement Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Carpenter @Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Accounting and Finance Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Room Attendant at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Carpenter (Contract 3 เดือน) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Bellman at Somerset Ekamai Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Finance and Accounting Manager at Ascott Thonglor Bangkok (Pre-opening)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Technician [ช่างเทคนิค] at Somerset Park Suanplu Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Procurement Officer | พนักงานจัดซื้อ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Accounting and Finance Supervisor at Somerset Harbourview Sri Racha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register