×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.12.2021 | Viewers 203
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
The Technician ensures the equipment is in normal operating condition at all time. The Technician follows up on works in assigned shift and assists the Supervisors in carrying out all assigned work during a shift
เจ้าหน้าที่เทคนิคต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพการทำงานปกติตลอดเวลา เจ้าหน้าที่เทคนิคติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและช่วยหัวหน้างานในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดในระหว่างเวลาการทำงาน

Note: This JD applies to Technician, Electrician, and Plumbing & Drainage Technician.
หมายเหตุ: รายละเอียดนี้ใช้กับเจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ประปา

1. Follows up on work orders from various department.
ติดตามคำสั่งงานจากแผนกต่าง ๆ
2. Inspects and checks all plants under the instruction of their direct Supervisors
ตรวจสอบอาคารทั้งหมดภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างานโดยตรง
3. Coordinates with other staff where necessary
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามความจำเป็น
4. Ensures that energy conservation program is strictly adhered to
มั่นใจว่าแผนงานอนุรักษ์พลังงานได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
Job Details
รายละเอียดงาน
1. Training Certificates in a related field
ใบรับรองการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. At least 2 years relevant work experience
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
3. Conversant in the English Language.
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. Knowledge of functions of relevant technical systems and associated equipment and operational procedures.
ความรู้ในระบบเทคนิคที่เกี่ยวข้องรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. Ability to maintain and repair relevant machinery.
ความสามารถในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.01.2022
Procurement Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Carpenter @Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Accounting and Finance Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Room Attendant at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Carpenter (Contract 3 เดือน) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Bellman at Somerset Ekamai Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Finance and Accounting Manager at Ascott Thonglor Bangkok (Pre-opening)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Technician [ช่างเทคนิค] at Somerset Park Suanplu Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Procurement Officer | พนักงานจัดซื้อ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Accounting and Finance Supervisor at Somerset Harbourview Sri Racha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register