×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.12.2021 | Viewers 225
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. Bachelor/Diploma in Hospitality
อนุปริญญาสาขาธุรกิจการบริการ
2. At least 1 years' experience in the Front Office position in the hospitality industry.
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่งต้อนรับในอุตสาหกรรมการให้บริการ
3. Knowledge in the Front Office in the hospitality industry.
มีความรู้ในแผนกต้อนรับส่วนหน้าในอุตสาหกรรมการบริการ
4. Excellent spoken and written English.
สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
5. Well versed in use of computers such as Word, Excel and PowerPoint.
มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์เช่น Word, Excel และ PowerPoint
Job Details
รายละเอียดงาน
To conduct duties in the assigned Place of Work and provide a courteous, professional, efficient and flexible service consistent with The Hotel- s Standards Policies & Procedures in order to maximize guest satisfaction.
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ได้รับมอบหมาย และให้บริการที่สุภาพ เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และคล่องสอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนมาตรฐานของโรงแรมเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

The Guest Service Officer plays as a link between guest and Management to communicate with guest to find out guest- s expectation in order to improve the service standards. He/she is responsible for the efficient rooming of Service Apartment guest according to the standards of the Serviced Apartment.
พนักงานแผนกต้อนรับเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับฝ่ายบริหาร เพื่อสื่อสารในการค้นหาความคาดหวังของลูกค้าสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานการบริการ พนักงานแผนกต้อนรับรับผิดชอบห้องพักให้เป็นตามมาตรฐานของโรงแรม

The Guest Services Officer also provides efficient business services, handles all telephone communications, general enquiries & requests, and maintaining good rapport with internal (colleagues) and external (tenants, guests & visitors) customers.
นอกจากนี้พนักงานแผนกต้อนรับยังให้บริการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการกับการสื่อสารทางโทรศัพท์ การสอบถามและการร้องขอทั่วไป และรักษาสายสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าภายใน (เพื่อนร่วมงาน) และลูกค้าภายนอก (ผู้เช่า ลูกค้า และผู้เยี่ยมชม)

1. Responsible for checking in guests such as registering and assigning rooms to guests.
รับผิดชอบในการเช็คอินลูกค้า เช่นลงทะเบียนและกำหนดห้องพัก
2. Issue room keys and escort guests into rooms.
เตรียมกุญแจห้องและพาลูกค้าไปที่ห้อง
3. Keeps a record of room availabilities and guests- accounts using computer
เก็บบันทึกห้องที่ความพร้อมใช้งานและข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4. Transmits and receives messages, using telephones or telephone switchboards.
ส่งและรับข้อความโดยใช้โทรศัพท์หรือแผงสวิตช์โทรศัพท์
5. Answers inquiries pertaining to hotel services, registration of guests, and shopping, dining, entertainment, and travel directions.
ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการของโรงแรม การลงทะเบียนของลูกค้า การท่องเที่ยวซื้อของ ร้านอาหาร สถานบันเทิง และเส้นทางการเดินทาง
6. Arranges, taxis, and restaurants for customers.
ดูแลจัดการรถแท็กซี่และร้านอาหารให้กับลูกค้า
7. Records guest comments or complaints, referring customers to managers as necessary.
บันทึกความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของลูกค้า นำลูกค้าไปติดต่อผู้จัดการเมื่อจำเป็น
8. Handle cash advance or cash received upon checkout.
ดูแลจัดการเงินสดที่เบิกล่วงหน้าหรือเงินสดที่รับตอนเช็คเอ้าท์
9. Performs simple bookkeeping activities, such as balancing cash accounts.
ทำบัญชีอย่างง่ายเช่น บัญชีรายรับรายจ่าย
10. Makes and confirms reservations.
ทำการจองและยืนยันการจอง
11. Performs any other duties as required by the Guest Service Manager or Management.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้จัดการแผนกต้อนรับหรือฝ่ายบริหารกำหนด
12. Ensure prompt and precise information and assistance is provided to tenants and guests on matters concerning services and facilities.
แน่ใจว่ามีการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือในบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่รวดเร็วและแม่นยำแก่ผู้เช่าและลูกค้า
13. Handle all equipment rentals and raise the necessary charges for tenants- /guests- signature and billing.
ดูแลการเช่าอุปกรณ์ทั้งหมดและเพิ่มค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับผู้เช่า / ลูกค้าเพื่อลงชื่อและเรียกเก็บเงิน
14. Responsible for safekeeping and the appropriate use to allocated tenants- documents and collateral items.
เก็บรักษาเอกสารและหลักประกันของผู้เช่าและนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
15. Ensure familiarity with each allocated tenant- s correspondence styles, filing system, and maintain a file on tenant- s profile and preferences.
สร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบการติดต่อผู้เช่า ระบบจัดเก็บ และรักษาข้อมูลของผู้เช่า
16. Handle faulty situations, raise work order and report them to the department concerned.
จัดการสถานการณ์ความผิดพลาด ออกคำสั่ง และรายงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
17. Ensure that all equipment is in good working conditions and regularly maintained.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.01.2022
Procurement Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Carpenter @Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Accounting and Finance Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Room Attendant at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Carpenter (Contract 3 เดือน) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Bellman at Somerset Ekamai Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Finance and Accounting Manager at Ascott Thonglor Bangkok (Pre-opening)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Technician [ช่างเทคนิค] at Somerset Park Suanplu Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Procurement Officer | พนักงานจัดซื้อ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Accounting and Finance Supervisor at Somerset Harbourview Sri Racha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register