×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.01.2022 | Viewers 317
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. High School, Training Certificates in a related field
มัธยมศึกษา, ใบรับรองการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. At least 2-3 years relevant work experience
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ปี
3. Conversant in the English Language.
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. Knowledge of functions of relevant technical systems and associated equipment and operational procedures.
ความรู้ในระบบเทคนิคที่เกี่ยวข้องรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. Ability to maintain and repair relevant machinery.
ความสามารถในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
Job Details
รายละเอียดงาน
The Carpenter & Painter assembles, disassembles, repairs, maintains and builds the hotel's carpentry and furniture work of the hotel such as locking arms, locks, boards, doors, furniture, wooden shelves etc.
ช่างไม้ ช่างสี ประกอบ แยกชิ้นส่วน ซ่อมแซ่ม บำรุงรักษาและสร้างงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ของโรงแรม เช่นแขนล็อค กุญแจ แผงบอร์ด ประตูเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางไม้ เป็นต้น

1. Follows up on work orders from various department.
ติดตามคำสั่งงานจากแผนกต่าง ๆ
2. Measure and mark cutting lines on materials, using ruler, pencil, chalk, and marking gauge.
วัดและทำเครื่องหมายเส้นปะบนวัสดุโดยใช้ไม้บรรทัด, ดินสอ, ชอล์ก และมาตรวัด
3. Follow established safety rules and regulations and maintain a safe and clean environment.
ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่กำหนดและรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย
4. Shape or cut materials to specified measurements, using hand tools, machines, or power saw.
สร้างรูปร่างหรือตัดวัสดุตามขนาดที่กำหนดโดยใช้เครื่องมือช่าง เครื่องจักร หรือเลื่อยไฟฟ้า
5. Study specifications in blueprints, sketches or building plans to prepare project layout and determine dimensions and materials required.
ศึกษาข้อกำหนดในพิมพ์เขียว ภาพร่าง หรือแผนผังอาคารเพื่อเตรียมโครงร่างของโครงการ กำหนดขนาด และวัสดุที่ต้องการ
6. Assemble and fasten materials to make framework or props, using hand tools and wood screws, nails, dowel pins, or glue.
ประกอบและยึดวัสดุเพื่อสร้างโครงงานหรืออุปกรณ์ประกอบฉากโดยใช้เครื่องมือมือช่างและตะปูสำหรับงานไม้, ตะปู, เดือยไม้ หรือกาว
7. Build or repair cabinets, doors, frameworks, floors, and other wooden fixtures used in buildings, using woodworking machines, carpenter's hand tools, and power tools.
สร้างหรือซ่อมแซมตู้, ประตู, โครงไม้, พื้นและงานไม้อื่นๆที่ใช้ในอาคาร โดยใช้เครื่องจักรงานไม้ เครื่องมือช่างไม้ และเครื่องมือไฟฟ้า
8. Remove damaged or defective parts or sections of structures and repair or replace, using hand tools.
แยกชิ้นส่วนที่เสียหาย ส่วนที่ชำรุด หรือส่วนที่ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยใช้เครื่องมือช่าง
9. Install structures and fixtures, such as windows, frames, floorings, and trim, or hardware, using carpenter's hand and power tools.
ประกอบและการติดตั้งโครงสร้าง เช่น หน้าต่าง, โครงไม้, พื้น และ งานตัดแต่ง หรือ งานเคหะภัณฑ์ โดยใช้มือช่างและเครื่องมือไฟฟ้า
10. Finish surfaces of woodwork or wallboard in houses and buildings, using paint, hand tools, and paneling.
รับผิดชอบพื้นผิวของงานไม้หรือแผ่นผนังสำหรับบ้านและอาคารโดยใช้สี เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์การกรุไม้
11. Inspect ceiling or floor tile, wall coverings, siding, glass, or woodwork to detect broken or damaged structures.
ตรวจสอบเพดาน พื้นปูกระเบื้อง แผ่นบุผนัง รางไม้ กระจก หรืองานไม้ เพื่อตรวจสอบโครงสร้างที่ชำรุดเสียหาย
12. Fill cracks and other defects in plaster or plasterboard and sand patch, using patching plaster, trowel, and sanding tool.
ผสานรอยแตกและจุดบกพร่องอื่นๆในปูน หรือแผ่นยิปซั่มและแผ่นกันลื่น โดยใช้ปูน, เกรียง และเครื่องมือขัด
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Supanya Pratum (Assistant Human Resources Manager)
No. 219/43, Asoke Tower 12th floor Soi Sukhumvit 21, Asoke Rd., Khlong Toei Nuae, Watthana, Bangkok 10110, Thailand  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.the-ascott.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.01.2022
Procurement Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Carpenter @Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Accounting and Finance Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Room Attendant at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Carpenter (Contract 3 เดือน) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Bellman at Somerset Ekamai Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Finance and Accounting Manager at Ascott Thonglor Bangkok (Pre-opening)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Technician [ช่างเทคนิค] at Somerset Park Suanplu Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Procurement Officer | พนักงานจัดซื้อ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2022
Accounting and Finance Supervisor at Somerset Harbourview Sri Racha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register