×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.05.2022 | Viewers 613
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด

1. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับปริญญาตรี
2. มีบุคลิกดีรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
3. มีความอดกลั้น อดทน และ รู้จักกาลเทศะ
4. มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
6. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้
7. มีความคิด และเข้าใจในเรื่องงานบริการ
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำหน้าที่ต้อนรับทักทายแขกหรือผู้มาเข้าพัก ดำเนินการตามขั้นตอนในการลงทะเบียน ตอบข้อซักถามของแขก
Welfare
สวัสดิการ
ประกันสังคม
สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด