×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.12.2023 | Viewers 1,157
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดและการบริหาร 10 ปี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึง Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มี Customer Service Skills ทักษะการให้บริการ
- สามารถปรับตัวเข้ากับท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
- สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความสามารถในการบริหาร ทั้งด้านบุคคล และ การบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท
- วางนโยบายของโรงแรมและร้านอาหาร
- บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงแรม ให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้ เป็นระบบ พัฒนาองค์กรไปในทิศทางที่ดี เพิ่มคุณภาพของการบริการ ตลอดจนเพิ่มยอดขายของธุรกิจ
- เข้าใจระบบการทำงานต่างๆ ทุกส่วนภายในองค์กร เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานอื่นๆ แก้ปัญหาต่างๆ ในกรณีที่พนักงานอื่นๆ แก้ไขไม่ได้
- ปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกในการทำงาน ประสานความสำพันธ์อันดี ระหว่างพนักงานฝ่ายต่างๆ ให้องค์กรดำเนินงานด้วยความราบรื่น สอดคล้อง
- ควบคุม พนักงานใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าที่
- ควบคุมการบริการลูกค้า ทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่ การจอง สอบถามข้อมูล จนตลอดการเข้าพัก และเช็คเอ้าท์
- ติดตามการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า คอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
- แนะนำแนวทาง ทางการตลาด การปรับราคา ทำโปรโมชั่น หรือเพิ่มช่องทางการขายต่างๆ
- จัดประชุมพนักงาน ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาการบริการ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.05.2024
Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2024
Air Condition Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2024
A.V. Control
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2024
Waiter [พนักงานเสริฟ ห้องอาหาร]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2024
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2024
Demi Chef (Bakery)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
26.05.2024
Helper [ครัวเบเกอรี่]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2024
Electrical Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2024
Assistant Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด