×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.06.2024 | Viewers 1,024
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และมีบุคลิกภาพที่ดี
-มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Captain มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือตำแหน่ง Supervisor ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในร้านอาหารที่ดำเนินธุรกิจแบบร้านอาหารที่มีการบริการอาหารและไวน์
-มีความรู้ในเมนูอาหารตะวันตกเป็นอย่างดี และมีความรู้ในอาหารชาติอื่นๆบ้าง เช่น อาหารญี่ปุ่น อาหารไทย
-มีความรู้เป็นอย่างดีในเมนูเครื่องดื่มประเภทต่างๆ โดยเฉพาะไวน์และค็อกเทล
-สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
-สามารถใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office และ Google Docs ได้
-มีประสบการณ์ในการดูแลทีมขนาด 5-10 คนขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการเป็น Trainer
-สามารถแก้ไขปัญหาในงานแคชเชียร์ได้เป็นอย่างดี มีความรู้เบื้องต้นในเรื่องบัญชีและการเงินสำหรับร้านอาหาร
-มีความยืดหยุ่นและความรับผิดชอบสูงในเรื่องเวลาทำงาน สามารถเข้างานเป็นกะ และทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
-มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปที่มักจะเกิดขึ้นในร้านอาหารได้
Job Details
รายละเอียดงาน
หน้าที่งาน
-ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้า
-ตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
-ตรวจสอบความพึงพอใจในอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการ และส่งความคิดเห็นของลูกค้าให้กับผู้บังคับบัญชา
-ควบคุม และดูแลการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ฝึกสอนงาน แนะนำแนวทางการทำงาน และอบรมให้ความรู้ทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการให้แก่พนักงาน
-ดูแล ตรวจสอบ ความเรียบร้อยของสถานที่และอุปกรณ์ในการให้บริการในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้า
-ตรวจสอบ ดูแลสินค้าคงคลังต่างๆ คาดการณ์และควบคุมการสั่งซื้อ/การเบิก ให้สัมพันธ์กับยอดขาย
-ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องทางด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้แก่พนักงานที่ทำหน้าที่แคชเชียร์
-ส่งเสริมการขายและกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแล จัดการสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆภายในร้าน
-ตรวจสอบการเปิด/ปิดร้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานในคู่มือการปฏิบัติสำหรับการเปิด/ปิดร้านอาหาร
-ตรวจสอบ และทำสรุปข้อมูลรายงานยอดขายรายวัน รายเดือน เพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
-ดูแล และควบคุมวินัยในการทำงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของร้านและบริษัท
-ทำงานควบคู่ไปกับผู้จัดการ ในการบริหารงานภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ และดูแลงานในร้านแทนเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด
Welfare
สวัสดิการ
- Service charge
- Tip Box 2 ครั้ง/เดือน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพปีละ 40,000 บาท
- ประกันชีวิต
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สวัสดิการกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์/ออมสิน/อิสราม
- พักร้อน 6-15 วัน
- ลากิจได้รับเงิน 3 วัน
- ลาป่วย 30 วัน
-นักขัตฤกษ์ 14 วัน
- 1 เดือนหยุด 6 วัน
- และอื่น ๆอีกมาย

สนใจติดต่อคุณผึ้ง 064-5959333 Line : 0645959333 ค้นเบอร์โทร Email : [email protected]
Contact
ข้อมูลติดต่อ
- (HR Shared Services Manager)
อาคารเซ็นทรัล สีลม ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
เว็บไซต์ : www.centralretailcareers.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.06.2024
Cook Helper (ครัวยุโรป) ร้านอาหาร Tops Eatery สาขาเซ็นทรัลชิดลม ติดต่อบัว 0655138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
Cook Helper (ครัวยุโรป) ร้านอาหาร Tops Eateryสาขาเซ็นทรัลเวิล์ด ติดต่อบัว 0655138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
Chef De partie เชฟอาหารอิตาเลี่ยน-ยุโรป ประจำสาขาเซ็นทรัลฟอเรสต้า ภูเก็ต ติดต่อคุณบัว 0655138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
18.06.2024
Part-Time Kitchen ทำครัวอาหารยุโรป สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด ติดต่อคุณบัว 0655138218
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
Captain (ครัวยุโรป) สาขา TOPS-PORTO DE ภูเก็ต ติดต่อคุณบัว 0655138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Cheese Specialist (สาขานางลิ้นจี่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.06.2024
Part-Time Service Attendant @ ร้านอาหาร Tops Eatery ประจำสาขา เซ็นทรัลเวิล์ด,เซ็นทรัลชิดลม ติดต่อคุณบัว 0655138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
Captain @ ร้านอาหาร Tops Eatery ประจำสาขา เซ็นทรัลลาดพร้าวติดต่อคุณบัว 0655138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Wine Sommelier @Laguna Phuket
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 60,001 - 70,000
register
18.06.2024
Wine Specialist ประจำสาขาพัทยาบีช
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.06.2024
Wine Specialist ประจำสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.06.2024
Wine Specialist ประจำสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.06.2024
Captain ร้านอาหาร Tops Eatery ประจำสาขาเซ็นทรัลชิดลม ติดต่อคุณบัว 0655138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Service Attendant @ ร้านอาหาร Tops Eatery ประจำสาขา เซ็นทรัลเวิล์ด ติดต่อคุณบัว 0655138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Supervisor ร้านอาหาร Tops Eatery ประจำสาขาเซ็นทรัลชิดลม ติดต่อคุณบัว 0655138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
18.06.2024
Supervisor ร้านอาหาร Tops Eateryประจำสาขาเซ็นทรัลเวิล์ด ติดต่อคุณบัว 0655138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
17.06.2024
Pastry Commis ประจำสาขา CENTRAL WORLD ติดต่อคุณบัว 065-5138218
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.06.2024
Wine Specialist ประจำสาขาเนอวานากรุงเทพกรีฑา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
14.06.2024
Banquet Supervisor
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
Supervisor ร้านอาหาร Tops Eatery สไตล์ยุโรป @ เนอวานา กรุงเทพกรีฑา ติดต่อคุณผึ้ง 0645353999
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
Captain ร้านอาหาร Tops Eatery สไตล์ยุโรป @เนอวานาพอส กรุงเทพกรีฑา ติดต่อคุณผึ้ง 0645959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Commis (Tops Eatery) ประจำสาขาเซ็นทรัลพัทยา ติดต่อคุณบัว 065-513-8218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Chef De patie (ครัวไทย- ครัวยุโรป) ประจำสาขา Tops อ่อนนุช
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Commis ครัวไทย-ครัวยุโรป ประจำร้านอาหาร At Taste สาขาบ่อวินชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
Commis ครัวไทย-ครัวยุโรป ประจำร้านอาหาร At Taste (ประจำสาขา Tops เซ็นทรัลระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
Pastry Commis ประจำสาขา Tops Food hall เซ็นทรัลเวิลด์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
Wine Specialist ประจำสาขาราไวย์ ภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
13.06.2024
Wine Specialist สาขาป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
13.06.2024
Sous Chef (European fusion, Thai fusion)@Siwilai Sound Club Chareonkrung
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Steward Supervisor@ Central Embassy (BTS เพลินจิต)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Restaurant Manager @เนอวานาพอส กรุงเทพกรีฑา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2024
Chef de Partie(Pizza)@central Chidlom ติดต่อ คุณเฟรม 099-0953832
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
Store Manager (Tops) ประจำกรุงเทพและปริมณฑล
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2024
Service Supervisor (Eng / Chinese Skills)@Zen(Central World) | Central Embassy (BTS เพลินจิต) | Central Rama 3
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Restaurant Manager | ผู้จัดการร้านอาหาร Food Story ประจำสาขากรุงเทพฯ, ปริมณฑล และต่างจังหวัด
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Service Attendant
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Sous Chef (Italian)@CentralWorld
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Customer Assistant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Personal Assistant Department Manager ประจำ Centralชิดลม/Embassy
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
13.06.2024
พนักงานเสริฟ
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
Barista (Siwilai Cafe -Central world / Chidlom)
จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Sous Chef (European fusion, Thai fusion)@Siwilai City Club
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Demi Chef (Siwilai Cafe' @ Central world)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Tops Eatery เปิดสมัคร Commis ประจำสาขาภูเก็ต Floresta ติดต่อ 099-0953832
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
Waiter / Waitress
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
Chef De partie/เชฟอาหารอิตาเลี่ยน-ยุโรป(สาขาเซ็นทรัลพระราม3/เซ็นทรัลเอ็มบลาสซี่/เซ็นทรัลเวิล์ด
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
Assistant restaurant manager(Central Food Hall)@Central Patong Phuket
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Executive Chef - Peppina (Italian cuisine)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Supervisor | ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Food Story@ สุขุมวิท39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Sous Chef@เซ็นทรัล พัทยาบีช
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำTops สาขาเซ็นทรัล พัทยา บีท (ภาษารัสเซีย) ติดต่อคุณแตงโม เบอร์ 0990827625
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
13.06.2024
Service Supervisor ร้าน Siwilai City Club At Central Embassy ** ติดต่อ คุณอิ๋ว 065-7194968 **
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
เจ้าหน้าที่ Customer Service ประจำ Central ชิดลม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Tops Eatery - Chef de Partie (Central Ladprao) ติดต่อคุณเฟรม 099-0953832
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
Service attendant (เสริฟ์) และ Captain (หัวหน้างานเสริฟ์) @ Central World, Central Chidlom ติดต่อคุณเฟรม 099-0953832
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Service attendant (พนักงานเสริฟ์) @ภูเก็ต Proto de ติดต่อ 099-0953832
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Barista (Muji - Robinson ราชพฤกษ์ เปิดใหม่!!!)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
Chef de Partie (Hot Kitchen)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
Parttime เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำTops สาขาภูเก็ต เฟสติวัล
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Personal Shopper นนทบุรี (ติดต่อคุณมาตา)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
Butcher
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (Tops Daily)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-Eng ประจำTops สาขาราไวย์ ภูเก็ต ติดต่อเบอร์0990827625
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
13.06.2024
Sous Chef (PIzza) ร้าน Peppina สาขา Central Embassy
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2024
Restaurant Manager/Captain/Service @กทม/ภูเก็ต/สมุย
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
13.06.2024
Parttime เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำTops สาขาภูเก็ต เฟสติวัล ติดต่อคุณแตงโม เบอร์ 0990827625
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Assistant Restaurant Manager@Central World | Central Embassy (BTS เพลินจิต)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
ผู้จัดการแผนกฝึดหัด (Tops Supermarket) กรุงเทพและปริมณฑล
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Cheese Specialist ประจำสาขา เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (ราชพฤกษ์) ติดต่อคุณก้อย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Captainคุณสมบัติ 1. เพศ: ชาย /หญิง 2. อายุระหว่าง 25 - 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา มัธยมปลาย ขึ้นไป 4. มีประสบการณ์ในงานห้องอาหารอย่างน้อย 2 ปี 5. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริหาร 6. บุคลิกภาพดี เป็นมิตร 7. มีทักษะด้านการสื่อสร 8. มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์ 9. สามารถทำงานเป็นกะได้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
Service Attendant (เสิร์ฟ) สนใจติดต่อคุณขุน : 065-929-0464
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
พนักงานขายชีส ประจำ เซ็นทรัลพระราม2
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
ฺBartender (Siwilai city club - Central Embassy ชั้น 5 )
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
กิจกรรม งาน 9.9 รับไวกว่าแสง?? รับแรงแซงทุกบริษัท (ทุกสาขา กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
Demi Chef @ร้านอาหาร Tops Eatery สาขาชิดลม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
Tops Eatery เปิดสมัคร Commis ประจำสาขาเกาะสมุย ติดต่อ 099-0953832
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Waiter/Waitress ร้าน Siwilai City Club (ติดBTSเพลินจิต)คุณแนท 081-8498706
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2024
Demi Chef สนใจคุณขุน: 065-929-0464
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Commis (ผู้ช่วยเชฟ) สาขา Tops Market พุทธมลฑลสาย 4
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Demi Chef (Siwilai City club @ Central Embassy)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
Sous chef/Chef de parties/Commis/Cook Helper
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2024
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2024
Beverage Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
Tops Eatery เปิดสมัคร Commis ประจำสาขาป่าตอง ติดต่อ 099-0953832
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
English - Chinese Translator (ล่ามแปลภาษา จีน - อังกฤษ)@เซ็นทรัล ภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Demi Chef (ครัวไทย-ยุโรป) ประจำร้าน At Taste สาขา Belle Grand rama9 (หลังเซ็นทรัลพระราม9)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Service Supervisor@Central World | Central Embassy
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Chef de partie@Zen (Central World) | Central Embassy (BTS เพลินจิต) | Central Rama 3
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
Assistant General Manager - Fresh
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2024
Assistant General Manager, Front End, Admin & Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2024
Assistant General Manager ? Merchandising & Receiving
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2024
Demi Chef (ครัวเย็น) ร้าน Siwilai Cafe สาขาชิดลม ติดต่อคุณแนท 081-8498706
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2024
Barista Supervisor@Siwilai Cafe (Central Embassy)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
13.06.2024
Chef De Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2024
Customer Service Agent
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2024
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2024
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2024
Head Bartender (หัวหน้าบาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2024
หัวหน้าแผนก Customer Service@Central Pattaya Beach
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด